Cách tính điểm tay nghề mới nhất tại Úc

Sudo Ecommerce Tác giả Sudo Ecommerce 13/08/2019 4 phút đọc

Kể từ ngày 16/11/2019 sẽ áp dụng Hệ thống tính điểm mới với những thay đổi trong cách tính điểm cho các visa tay nghề (189, 190, 491), Cụ thể như sau:

- Vơ/chồng của đương đơn có tay nghề cao và khả năng Anh ngữ (6.0 IELTS/50 PTE) (+ 10 điểm)

- Vơ/chồng của đương đơn có khả năng Anh ngữ (6.0 IELTS/50 PTE) (+ 5 điểm)

- Vợ/chồng của đương đơn là thường trú nhân hoặc quốc tịch Úc (+10 điểm)

- Đương đơn độc thân (+ 10 điểm)

- Đương đơn được bảo lãnh bởi chính phủ tiểu bang hoặc có gia đình ở vùng ít dân cư Úc (+15 điểm)

-Đương đơn có bằng nghiên cứu trong lĩnh vực STEM (Science, Technology, Engineer, Math) (+10 điểm)

-Nếu số điểm các ứng viên tương đương nhau, quy trình xét duyệt hồ sơ sẽ theo thứ tự sau:

Ưu tiên 1: Đương đơn có vợ/chồng có tay nghề cao và khả năng Anh ngữ

Đồng ưu tiên 1 : Đương đơn độc thân

Ưu tiên 2: Đương đơn có vợ/chồng có khả năng Anh ngữ

Ưu tiên 3: Đương đơn vợ/chông nhưng không có tay nghề cao và khả năng Anh ngữ

⚠️⚠️⚠️ Thay đổi trên khiến hệ thống tính điểm bị đảo lộn khá nhiều. Trước đây các đương đơn có cùng số điểm CHỈ cạnh tranh nhau theo thời gian nộp hồ sơ. Giờ đây, các ứng viên không chỉ cạnh tranh nhau dựa trên tình trạng hôn nhân mà còn dưa vào khả năng ngành nghề cũng như điểm Anh ngữ của vơ/chồng mình để tìm cách tăng điểm cho đối phương.

Những đương đơn độc thân sẽ được cộng 10 điểm và không còn bị mất lợi thế cạnh tranh khi nộp hồ sơ nữa.

Những đương đơn được cộng điểm vợ/chồng trước đây sẽ chịu nhiều thiêt thòi vì điểm cộng từ việc vợ/chồng mình có tay nghề cao sẽ không cón được ưu tiên.

Nhóm hồ sơ bị ảnh hưởng năng nhất là những ai có vợ/chồng nhưng không có khả năng Anh ngữ và nghề nghiệp vì sẽ nhận ít điểm hơn so với những nhóm còn lại.

Những hồ sơ phụ thuộc trước đây có thể dễ dàng kèm theo mà không ảnh hưởng gì đến đương đơn. Tuy nhiên với thay đổi sắp tới, vô tình chung sẽ làm giảm tính cạnh tranh của nhóm hồ sơ này.

Sudo Ecommerce
Tác giả Sudo Ecommerce Admin
Bài viết trước Trường Đại học Sư phạm Thượng Hải: Nơi đào tạo nhân tài cho đất nước

Trường Đại học Sư phạm Thượng Hải: Nơi đào tạo nhân tài cho đất nước

Bài viết tiếp theo

12 Tâm lý đàn ông khi thích ai đó chính xác (Cập nhật)

12 Tâm lý đàn ông khi thích ai đó chính xác (Cập nhật)
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo